in his own words  |

"เราเป็นผู้กำกับ เรากำกับคนมากมาย เรากำกับบทมนฺษย์ ให้ทำในสิ่งที่ควรจะเป็น แสดงอารมณ์ พูด รองไห้ ยิ้ม เจ็บปวด การสื่อความหมายของถัวละครส์าคัญที่สุด เพราะ มนุษย์จะเข้าใจธรรมขาติของมนุษย์ ที่เรียกว่า "นักแสดง" ทำในสิงที่มนุษย์ ควรจะเป็น ทำอย่างไรให้ฝ่ายถรงข้ามโกรธ ทำอย่างไรให้ฝ่ายตรงข้ามรัก ทำอย่างไรให้....ต่างต่าง นานา

พื้นฐานมนุษย์ แต่ในชีวิตจริง เรากลับไม่เข้าใจ มันเลย ทั้งทั้งที่เราน่าจะเข้าใจมนุษย์ดีอยู่แล้ว แต่เปล่าเลย! เรายังถ้องเจอประสบการณ์ แปลกใหม่เสมอ แสดงว่า เรายังต้องเปิดรับประสบการณ์ใหม่ เพื่มเติมเต็มความคิด และ เติมเต็มชีวิต"

#เรียนรู้ เผื่อใจ

               เข้าใจ มนุษย์

Rareukreuk Kaljaruek

RAREUKREUKKALJAREUK
  • Wikipedia Social Network Icon
CEO| DIRECTOR
 

JUPITER RISING

 R areukreuk Kaljareuk, nickname  Jupiter or 'Ter', was born into one of Thailand most recognisable last name in Thai entertainment.  His grandfather Pradit Kaljareuk was the founder of Kantana. Today Kantana Group is undoubtedly one of Thailand biggest Entertainment Conglomerate. 

 

Rareukruek, like his father before him, also became interested in the art of films and television productions at a very young age.  By hanging around the sets of his father productions over the years,  Ter  acquired first-hand knowledge in every aspects of productions.  Ter's got his first working experience in production at the age of 16 when his father gave him  some small assignments on the project that he was working on as the director.

With the hope to become a great director like his father some day,  Ter continued to work on various projects with his father in order to learn as much as he could about productions .  With his father full support from behind the scene, Rareukruek founded a production company Pasang Yasorn Co., Ltd. to start his career in entertainment in 2012 when he was only 22 years of age.

n 2009, Ter was credited as co-director with his father for the production of Kantana's horror classic 'Pope Pee Pha.'  

 

In 2014, he was hired to be the stunt coordinator for Ch. 7's runaway hit of the year 'Sing Rod Buntook,' also his father's project. For his effort on 'Sing Rod Buntook' Ter received the award for Best Stunt Coordinator at the 2015 Maya Awards.

Nirattisai & Rareukruek Kaljareuk.jpg

His big break to direct came in 2016 with 'Sarawat Teoan' ('The Furious Officer.).  This Ch. 7 action-packed primetime  miniseries showcased Ter's innovative approach and creative directing style perfectly and flawlessly.   'Sarawat Teoan ' went on to become 2016 biggest hit and ranked at #1 earning the highest rating out of all the miniseries released that year across all the networks.  

 

'Sarawat Teoan ' represented a new breed of primetime miniseries, and alternative to what's being available on TV at the time.  By using advance editing  techniques with complementing great sounds together with new stunt coordinating techniques for the fight scenes, 'Sarawat Teoan ' became an instant hit among the home viewing audience because they've never witness anything like it before

 

Today having produced & directed 4 consecutive top-rated primetime hits for Ch. 7, Ter proves without a doubt  to be a rising star among the young  up-and -coming new directors in Thailand.

BODY OF WORK

DIRECTED BY RAREUKRUEK KALJAREUK

บ้านผีสิง

หกตาย

อาถรรพ์ศาล 

ต้องเลือด

เทียนเทวดา

กสิณไฟ

 
Pry-pikat-compressor.jpg
Screen-Shot-2560-04-27-at-1.40.37-AM_edi
  • LinkIn Social Network Icon
  • Wikipedia Icon
logos-sponsors-imdb.png

PROF. DR. NIRATTISAIKALJAREUK

Chairman of the Advisory Baord

Pasang Yasorn Co., Ltd.

One of Thailand's best and multi-talented director/producer Ta Nirattisai Kaljareuk is the fourth child of Pradit Kaljareuk, the founder of Thai Entertainment Giant "Kantana."   Considered to be one of  the pioneer in Thai Entertainment, Kantana began its impressive creative blueprints with several successful Radio drama (a dramatized, purely acoustic performance, broadcasted on radio) during the Golden Age of Thai Radio. 

 

When television became popular in Thailand, Pradit wasted no time and started to move Katana's production over to television.  Thanks to Pradit's creative talents, insightful vision together his wife Somsook who's a talented writer in her own right, Kantana reached  the new height became a hit factory producing countless successful TV dramas, hits after hits.  Pradit's creative genius eventually earned him the title 'King of Entertainment.' 

 

 

Like Father Like Son

During Pradit's rise to the top, the son who's always right next to him learning and absorbing everything about productions was none other than Nirattisai.   Thanks to all he learned from his father together with his innovative creative ideas, Nirattisai became one of Thailand's most innovative director with an internationally acclaimed film like 'Kawao Tee Bang Plang.'  'Kawao' is considered Nitattisai's master piece earning him recognitions both domestically and internationally  and considered to be ahead of its time when it was released in 1993.

Rareruek, like his father before him, also became interested in the art of films and television productions at a very young age.  By hanging around the sets of his father productions over the years, Rareruek accquired first-hand knowledge in every aspects of productions from lighting to directing.  With his father full support behind the scene, Rareukruek founded a production company Pasang Yasorn Co., Ltd. to facilitate his directorial debut in 2012 when he was only 22 years of age.

 

Today having produced & directed 4 consecutive top-rated primetime hits for Thailand most watch TV Network Ch. 7, Rareukruek proves without a doubt  to be one of Thailand fresh new talented director, one with show business blood running through his veins.  

 

RECOGNITION

0f EXELLENCE

​รางวัลพิฆเณศวร ครั้งที่ 2 ประจ่าปี 2556

สาขา ผู้กำกับหน้าใหม่ดีเด่น

From left: Nirattisai & Rareukruek Kalja

รางวัลมายาอวอร์ด 2015 Maya Award 2015

 

สาขา ผู้กำกับแอ็คช้นหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

จากละครเรื่อง  'สิงห์รถบรรทุก' (ช่อง 7)

From left: Director Snowy (Pholchaya Met

รางวัลมายาอวอร์ด 2016 Maya Award 2016

 

 

ละครเร็ตติ้งสูงสุดแห่งปี
 

จากละครเรื่อง 'สารวัตรเถื่อน' (ช่อง 7)

From left: Kahabodee, Nirattisai & Rareu